Show search
Hide search

On the current map there are no posts.

Results

A summary of Nature’s Classroom project results.

Video and photo reports, panoramic images, round tables

Summer School: Establishing an Ecoremediation Course in Čatež
A trip to outdoor learning courses: project presentation
Permaculture zone: Building a Yurt
Early spring at the ERM course in Modraže
Učne table v Občini Zreče (available in Slovene only)
The Deaf and Hard of Hearing from Maribor at the ERM Course in Modraže
Okoljske škode (okrogla miza) (available in Slovene only)
Permacultural zone Dole: planting the first trees
Opening of the Nature Development Centre Poljčane
Municipality of Poljčane and the Nature Development Centre
Municipal Waste in the Municipality of Poljčane
Predstavitev projekta na občini Sv. Trojica (available in Slovene only)
Outdoor learning exercises of UM FoA students at the ERM learning course in Modraže
Autumn Activities at the ERM course in Modraže
Re-Use Centre in Rogaška Slatina
Initial Construction of the Learning Course in Dobrovce

Presentations of Partners (video)

Limnos
University of Maribor, Faculty of Arts
Energy Agency for Podravje – Institute for Sustainable Energy use
Development Agency Kozjansko
Institute for Development and Improvement of Infrastructure and the Social Environment RISO

Educational trails

Boč forest educational trail
Quarries in the Bela valley educational trail
The subterranean treasures of Haloze
Ličenca Ecosystem educational trail
Educational trail among treasures of the trees
Educational trail through the Dravinja valley
Educational trail through the valley of freshwater crabs
Convent educational trail
Learning point on bees, herbs and their products

Educational and promotional materials (Slovene only)

Osnutki strokovnih podlag 2011

Vzpostavitev ekosistemskih tehnologij za izobraževanje v naravi in učnih opazovališč (Limnos)
Raziskave z namenom izobraževanja za vodne ekosisteme (UM FF)
Vzpostavitev Izobraževalnega centra o stoječih vodah – Sveta Trojica (RISO)
Trajnostno gospodarjenje z odpadki na projektnem območju (RA Kozjansko)

Učni programi za inovativno učenje v naravi

Učni program za raziskovanje v učilnici v naravi za 1. triado
Učni program za učenje v naravi za osnovne šole
Učni program za praktični pouk naravovarstva v učilnici v naravi
Učni program za praktični pouk na ERM poligonu

Učna gradiva za inovativno učenje v naravi

Tematske učne poti po Dravinjski dolini
Izobraževalni poligon o ekoremediacijah v Modražah

Strokovne podlage

Strokovne podlage učnih poti
Učne table

Primeri dobrih praks in aktivnosti za raziskovanje, učenje in poučevanje v učilnici v naravi

Ekosistemi – življenjska okolja
Rastline in živali v ekosistemih
Živalski svet Dravinjske doline
Voda vir življenja
Spoznajmo prsti
Vremensko dogajanje v naravi in toplota
Voda in delovanje v pokrajini
Ekoremediacije – terensko delo
Učne poti in vodenje v naravi
Dejavnosti v prostoru
Na sprehodu ob potoku
Zasnova učne poti Spoznajmo prsti

Problemske naloge Učilnice v naravi za osnovne šole

Ekosistemi
Biološka pestrost
Življenjsko okolje
Tekoče in stoječe vode
Biološa pestrost mlake
Skrbimo za čisto okolje

Problemske naloge Učilnice v naravi za praktični pouk

Ekološka kmetija in trajnostni razvoj
Gozdna učna pot
Kemijska analiza vode
Kompostiranje
Lesna biomasa
Načrtovanje prostora z umestitvijo rastlinske čistilne naprave
Natura 2000
Propadanje gozda
Rastlinska čistilna naprava
Zelišča na ekološki kmetiji
Spoznajmo tla in analize prsti

Social networks

Nature’s Classroom @ Facebook
Nature’s Classroom @ Twitter
Nature’s Classroom @ Vimeo
Nature’s Classroom @ Flicker

Promo

Promotional film Nature’s Classroom 2009

The Bela creek valley, winding its way next to the road between Zgornje Poljčane nad Lovnik, could be called the quarry valley as well.

The white sedimentary rock called dolomite makes for good construction material. The rock, locally called “poljčanar”, is used for construction, road building and many other purposes in the vicinity of Poljčane as well as further away.

The largest quarry in the Bela valley is run by the Granit company. Several smaller quarries have been abandoned in the past and some of them have in time become valuable habitats for plant and animal life. Sadly, attempts to illegally mine the rock disturb the unique diversity.

Objavil Editor,
Categories: Pano report, Poljčane, Quarries in the Bela valley educational trail | 7,981 comments

Comments are closed.